La Terrassa Ecològica de FabLab – Alberch – HortaliaHomologada per l'Ajuntament de Barcelona
Espaiosa i Acollidora
L’EcoParklet suposa una conquesta de l’asfalt i el formigó. És un oasi verd, construït amb fusta, on el restaurador podrà crear un ambient relaxat i acollidor perquè els seus clients puguin evadir-se i gaudir del moment.
Resistent. Baix manteniment.
Fusta FSC tractada (Classe de risc 4) per estar en contacte amb el terra, l’aigua dolça i exposada a humidificació permanent. No és necessari envernissar ni pintar. Es pot netejar amb aigua, fins i tot a pressió.
Fàcil ancoratge de bases per a para-sols
Ecològica. Fusta FSC provinent de boscos de proximitat gestionats de manera sostenible
La fusta aporta confort a l’usuari, tant en els dies de fred com en els de calor intensa gràcies a les seves virtuts tèrmiques.
Previous
Next
La Terraza Ecológica de FabLab – Alberch – HortaliaHomologada por el Ajuntament de Barcelona
Espaciosa y Acogedora
La EcoParklet supone una conquista al asfalto y al hormigón. Es un oasis verde, construido en madera, donde el restaurador podrá crear un ambiente relajado y acogedor para que sus clientes puedan evadirse y disfrutar del momento.
Resistente. Bajo mantenimiento
Madera FSC tratada (clase de riesgo 4) para estar en contacto con el suelo, el agua dulce y expuesta a humidificación permanente. No es necesario barnizar ni pintar. Lavable con agua incluso a presión.
Fácil anclaje de bases para sombrillas
Ecológica. Madera FSC proveniente de bosques de proximidad gestionados de manera sostenible
La madera contribuye al confort del usuario, tanto en los días de frío como en los de calor intenso, debido a sus virtudes térmicas.
Previous
Next
Distribuïdor i instal·lador a Barcelona ciutat:
Desenvolupat i fabricat per:
Dissenys registrats per:
Dissenyat per: