Composicions en cordó

Són composicions amb una planta en forma de 17 rectangle allargat que es col·loquen ocupant un carril de la calçada. Poden fer fins a 10,5 m de longitud en paral·lel a la vorada, però la seva profunditat és sempre de 180 cm en perpendicular a aquesta. La longitud de la composició podrà variar segons l’espai disponible. Veure catàleg.