Composicions en illa

Són composicions amb una planta més semblant a un quadrat dissenyades per ser instal·lades en espais amplis com els xamfrans de l’Eixample de Barcelona. Poden fer fins a 7 m de longitud en paral·lel a la vorada i tenir una profunditat de fins a 4,6 m en perpendicular a aquesta. La longitud i la profunditat de la composició podran variar segons l’espai disponible. Veure catàleg.