Per què escollir EcoParklet?

ico1

Espaiosa

Les plataformes connecten amb la vorera a través d’un pont. El pont de l’EcoParklet és del mateix material que la plataforma. Amb aquesta uniformitat de materials s’aconsegueix una sensació visual d’amplitud i molt espai real disponible per a taules i cadires.
ico2

Acollidora

La fusta per si mateixa transmet la sensació acollidora pròpia d’aquest material. A més, aporta confort tant en els dies de fred com en els de calor intensa gràcies a les seves virtuts tèrmiques.
ico3

Confortable

La barana, amb el seu subtil disseny paramètric, sola o combinada amb jardineres, ofereix transparència i intimitat alhora. Així s’aconsegueix generar un límit visual entre la bullícia de la ciutat i l’interior de la terrassa, on l’usuari experimenta una sensació de desconnexió i benestar.

ico4

Ecològica

L’EcoParklet està construïda amb fusta FSC procedent de boscos gestionats de manera sostenible. Redueix la petjada de carboni i el material és reutilitzable, reciclable i biodegradable.
ico5

Baix manteniment.

Fusta tractada per a ús exterior. Protegida contra l’aigua i els fongs. Fàcil neteja i eliminació de grafits. Substitució àgil i econòmica dels components danyats per accidents.
ico6

Adaptable

Sistema modular i regulable des del pla superior que permet ajustar la terrassa i minimitzar-ne la inclinació.

La fusta FSC de l’EcoParklet

La fusta utilitzada és de pi roig (pinus sylvestris) provinent de boscos de proximitat gestionats de manera sostenible i certificats amb el segell ecològic FSC. Aquest segell garanteix que la fusta procedeix de boscos correctament gestionats, seguint estrictes estàndards internacionals de sostenibilitat. Gràcies a aquesta gestió responsable els boscos es regeneren més forts i sans. La fusta contribueix al confort de l’usuari, tant els dies de fred com els de calor intensa, gràcies a les seves virtuts tèrmiques. Al final de la vida útil del producte la fusta a més és reutilitzable, reciclable i biodegradable.

Baix manteniment.

La fusta utilitzada se sotmet a un tractament en autoclau (Classe de risc 4), de manera que pot estar en contacte amb el terra, l’aigua dolça i exposada a humidificació permanent. Per això, no cal protegir la fusta contra insectes ni fongs xilòfags, es pot netejar amb aigua, fins i tot a pressió. En el cas dels grafits, la fusta es pot polir superficialment fins a eliminar-los. La superfície trepitjable de fusta ha sigut testada en el laboratori per garantir «relliscositat» de Classe 3, segons la Norma UNE-ENV 12633:2003. Els element metàl·lics com frontisses, reguladors d’alçada i cargols estan protegits contra l’oxidació.

La versatilitat de l’EcoParklet

L’EcoParklet ha estat dissenyada per adaptar-se a les necessitats del restaurador. El seu sistema modular i regulable permet ajustar la terrassa minimitzant la seva inclinació respecte a la de la calçada. Són del mateix material tant la plataforma com el pont d’accés des de la vorera. Aquesta uniformitat de materials transmet una sensació visual d’amplitud. L’EcoParklet utilitza la fabricació digital per a la construcció de mòduls estàndards que permeten múltiples configuracions, combinant jardineres amb una barana amb un subtil disseny cinètic que ofereix transparència i alhora intimitat. A més, la versatilitat de la fusta permet solucions personalitzades per adaptar-les a emplaçaments complexos. El disseny modular de l’EcoParklet permet una instal·lació rapidíssima perquè el restaurador pugui disposar de l’espai al més aviat possible. En el cas que amb el temps i per causes fortuïtes calgués la reparació d’alguna de les peces, la seva substitució resultaria molt senzilla, àgil i poc costosa.
Distribuïdor i instal·lador a Barcelona ciutat:
Desenvolupat i fabricat per:
Dissenys registrats per:
Dissenyat per: