Política de privacitat

En virtut del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament europeu i del consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals us informem que les dades de caràcter personal, recollits voluntàriament al formulari d’aquesta web o correu electrònic i acceptar-ne l’enviament, està autoritzant que siguin incorporats a un fitxer propietat de NITHEUS SOLUTIONS, SL

NITHEUS SOLUTIONS, SL compleix estrictament el deure de secret de les dades de caràcter personal i el tractament de les mateixes confidencialment, assumint, a aquests efectes, les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat NITHEUS SOLUTIONS, SL queda totalment exonerat de qualsevol responsabilitat si la informació facilitada voluntàriament fos incompleta, no veraç o irreal pels USUARIS d’aquesta pàgina web. NITHEUS SOLUTIONS, S.L es compromet a no cedir, vendre, ni compartir les dades amb tercers sense la seva aprovació expressa.

NITHEUS SOLUTIONS, S.L garanteix que les dades seran tractades amb la finalitat de mantenir les relacions comercials i promocionals oportunes sobre els serveis d’aquesta empresa, amb vostè o l’entitat que vostè representa.

No obstant això, podeu exercitar els vostres drets d’accés, rectificació, oposició i supressió disposats a l’esmentat Reglament, notificant-ho per escrit al Responsable de Protecció de Dades de NITHEUS SOLUTIONS, SL c/ Ramon Farguell, 45 (Pol.Ind. Bufalvent ) 08243 Manresa (Barcelona) i CIF B66376021 i adreça de correu electrònic info@hortalia.net

La nostra política pel que fa al correu electrònic se centra a remetre únicament comunicacions que vostè hagi sol·licitat rebre. Si preferiu no rebre aquests missatges per correu electrònic us oferirem a través d’aquests la possibilitat d’exercir el vostre dret de supressió i renúncia a la recepció d’aquests missatges, de conformitat amb el que disposa el Títol III, article 22 de la Llei 34/ 2002 de Serveis per a la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic. Manant la paraula “BAIXA” a través del correu electrònic info@hortalia.net