,

EcoParklet 1000_5B

Plataformes en cordó més ponts d’accés, amb superfície total de 10 x 1,80 m. per a 6 taules. Jardineres altes al front. Jardineres obliqües als flancs.