, ,

EcoParklet illa550_2B

Plataformes en illa més ponts d’accés, amb superfície total de 5,5 x 5m. per a 7 taules. Barana ampla al front. Jardineres obliqües al primer tram dels flancs.